dokumenty

O nas

Direct Webforms

Pole jest wymagane

Załączony plik:

Wymagany jest plik PDF

Aplikacja została wysłana pomyślnie!

Błąd podczas wysyłania aplikacji1

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-1", "")

Zarząd

Zarząd

Zarząd Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

  • Monika Czerwonka - Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Cicirko - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  • Karolina Leśkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Maciej Michałowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane o towarzystwie

Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek A), 02-685 Warszawa
Kapitał zakładowy
30.000.000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu
Monika Czerwonka - Wiceprezes Zarządu, Tomasz Cicirko - Członek Zarządu
NIP
521-368-70-70
REGON
360460850
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS
0000537026
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („PTUnŻ”) powstało w grudniu 2014 roku, w związku z podjęciem przez Pocztę Polską decyzji o rozszerzeniu działalności w ubezpieczeniach również o ubezpieczenia na życie. Utworzenie PTUnŻ miało na celu umożliwienie Poczcie Polskiej dostarczenia klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Oferta Towarzystwa w pierwszej kolejności została skierowana do klienta wewnętrznego, czyli pracowników Poczty Polskiej. Przygotowany został produkt ubezpieczenia grupowego, który miał zaoferować szeroką listę ryzyk ubezpieczeniowych oraz uwzględniać specyfikę pracy pocztowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie produktu ubezpieczeń grupowych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla klientów Banku Pocztowego (m.in. ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców). Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w całości należy do Poczty Polskiej S.A.
Inspektorem Ochrony Danych w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. jest Przemysław Szamryk. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@pocztowenazycie.pl
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2015 wynosiła 113,44 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 30.06.2016 wynosiła 116,95 zł
Wartość jednostki UFK Pocztowy Dłużny
na dzień 31.12.2016 wynosiła 119,03 zł

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Ubezpieczenia Pocztowe

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

rzecznik@pocztowenazycie.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.